VERINNERLIJKEN, VERSTILLEN, HERKENNEN, VERBINDEN en BETREKKEN

Vieringen

Het Centrum voor Bezinning en Inspiratie attendeert op bijzondere vieringen zoals bv. Vespers in de adventperiode en Vespers in de aanloop naar Pasen.

U vindt de informatie hierover in onze agenda.
Ook kunt u de activiteiten bekijken gegroepeerd naar soort aanbod.