VERINNERLIJKEN, VERSTILLEN, HERKENNEN, VERBINDEN en BETREKKEN

Meditaties

Meditatie is de kunst om stil, aandachtig en vriendelijk voor jezelf te zijn. Het is een manier om tot rust te komen, te verstillen. Om in harmonie te komen met jezelf, met de schepping en met God. Meditatie kan helpen dichter bij de bronnen van het bestaan te komen. Door meditatie kun je ervaren waar het je uiteindelijk om te doen is, je steeds meer verbonden voelen met wat van blijvende waarde is. 

 


Meditatieavonden

Meditatie bijeenkomsten op de donderdagavond, in principe 1 x in de 14 dagen - geven ieder de mogelijkheid om kennis te maken met meditatie in de christelijke traditie.
Meditatie verbindt je met de werkelijkheid zoals die is. Met je eigen lichaam, je grond, je situatie, je ziel. Zodat er openheid ontstaat voor andere dingen. Je ontdekt je intuïtie  bijvoorbeeld, die een mooi instrument kan zijn. Je kunt anders, vaak milder, tegen de dingen aan gaan kijken.

  • Om de week op donderdagavond kun je een uur mediteren
    (m.u.v. de adventstijd en 40-dagentijd) 
  • Zie de agenda voor data, tijden, locatie en kosten.

Stiltewandelingen

  • Rustig lopen, met volle aandacht, niet praten. De volledige ervaring van het wandelen. In stilte ZIJN. De ruimte, de natuur om je heen en je eigen stilte ervaren. Stilstaan, door te lopen. Samen stil zijn is anders dan in je eentje stil zijn. Wandel mee en ervaar het.
  • We starten met de wandeling na een korte introductie en meditatief moment in de kerk. De lengte van wandeling passen we aan aan het weer en de deelnemers. De wandeling duurt één à anderhalf uur. Bij terugkomst is er koffie en thee. Tijdens de gezamenlijke lunch kun je ervaringen delen.
  • Elke 3e woensdagochtend van de maand.
  • Zie de agenda voor data, tijden, locatie en kosten.

Ook kunt u de activiteiten bekijken gegroepeerd naar soort aanbod.