VERINNERLIJKEN, VERSTILLEN, HERKENNEN, VERBINDEN en BETREKKEN

Disclaimer

Het CBI Leiderdorp besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling en inhoud van deze website en het digitale nieuws. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van deze website en/ of het digitale nieuws kunnen geen rechten worden ontleend. Het CBI Leiderdorp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van de website en/ of het  digitale nieuws of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website.

Voor zover op de website of in het digitale nieuws naar derden wordt gelinkt is het CBI Leiderdorp niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de door die derden verstrekte informatie en/ of geleverde diensten.

De inhoud van deze website en van de digitale uitingen daarbinnen is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud, ook niet het CBI -kenmerk/logo, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt in welke vorm en/ of op welke wijze dan ook. Toestemming kan worden gevraagd bij het CBI Leiderdorp.