VERINNERLIJKEN, VERSTILLEN, HERKENNEN, VERBINDEN en BETREKKEN

Meditatie

Meditatie-bijeenkomsten op de donderdagavond, in principe 1 x in de 14 dagen (zie de agenda) - geven ieder de mogelijkheid om kennis te maken met meditatie in de christelijke traditie.
Elke avond begint met eenvoudige oefeningen die je helpen de onrust in hoofd en lijf los te laten, en open te worden voor een nieuwe ervaring die zich kan aandienen. In elke bijeenkomst verkennen we telkens een andere vorm of methode van (christelijke) meditatie. Na afloop drinken we gezamenlijk thee.

Startdatum/-tijd
Einddatum/-tijd
locatie

Dorpskerk / 't Trefpunt, Hoofdstraat 19, 2351 AA Leiderdorp

kosten
Vrijwillige bijdrage
aanmelden

U hoeft zich niet aan te melden. 

extra informatie

De avonden worden geleid door Marjenke Hielkema en Liesbeth van Meeteren.

soort activiteit
Meditatie