VERINNERLIJKEN, VERSTILLEN, HERKENNEN, VERBINDEN en BETREKKEN

Het centrum

Het CBI, een pioniersplek van onze gemeente, richt zich op mensen die op zoek zijn naar innerlijke vorming en groei. Het CBI bouwt aan een netwerkgemeenschap van zinzoekers. Het biedt laagdrempelig retraites, meditatieve activiteiten en cursussen. Het centrum wil kloosterachtige sereniteit uitstralen, opdat genezende stilte en spiritualiteit beleefd kunnen worden.

Door samen activiteiten te doen ontstaat verinnerlijking, verstilling en onderlinge herkenning, verbondenheid en betrokkenheid. Om deel te nemen aan het programma van het centrum is een relatie met de kerk niet noodzakelijk. Via onze website www.cbileiderdorp.nl houden we je op de hoogte en kun je aanmelden voor onze activiteiten. Deze vinden vaak plaats in de Dorpskerk/Trefpunt in Leiderdorp

 

 

Stiltewandeling homepage

Lezing: ‘Omgaan met verdriet en verlies’ door Manu Keirse


Je kunt op heel veel momenten in het leven met ernstig verlies worden geconfronteerd, zowel in je eigen leven als in je onmiddellijke omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het sterven van een familielid of een collega, een echtscheiding, een ongeneeslijke ziekte, verlies van je werk, leven met iemand met een beperking, verlies door onrecht, … Hoe kun je daarmee omgaan en familie, vrienden en collega’s ondersteunen. Iedereen wil elkaar hierin vaak behulpzaam zijn. Maar misvattingen over wat adequaat omgaan met verdriet is, maken dat velen niet naar mensen in verdriet durven gaan of verkeerd reageren.

In zijn lezing geeft Manu Keirse informatie hoe mensen kunnen omgaan met hun eigen verdriet en dat van anderen. Meer weten kan helpen in je verdriet, je eigen reacties en gevoelens begrijpen en misschien zelfs helpen op moeilijke momenten. Als omgeving kun je leren de juiste ondersteuning te bieden en mensen in die cruciale periode van hun leven bij te staan. 

Manu Keirse is klinisch psycholoog en specialist in het omgaan met verlies en verdriet. Hij is emeritus-hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven.

Locatie:

Dorpskerk / 't Trefpunt, Hoofdstraat 19, 2351 AA Leiderdorp

Kosten:

€ 5,00, ook bij de ingang te voldoen

Aanmelden:

Ga naar het aanmeldingsformulier om u aan te melden. U kunt ook zonder aanmelding langskomen.